Ibsens Regine

Pieta

Sitat

Kirsti Boger er cand.philol. med nordisk hovedfag, og har sammen med Inge S. Kristiansen utgitt Nora, du lyver! (1994), en monografi over Et dukkehjem.

Hjemmesiden er ordnet slik at linker viser til tekster som tar for seg forskjellige motiver og temaer:

Om diktsyklusen I Billedgalleriet og dikterens besøk i Die Gemäldegalerie Dresden (I Ibsens billedgalleri)

Bruddet mellom Henrik Ibsen og John Paulsen – en pennefeide?

Morgenstjernen og menneskets herskermakt (En analyse av Ibsens Catilina)

Bibelmytologiske motiver i Et dukkehjem

«Det vidunderlige» som verdibærende begrep i Et dukkehjem